Actievoorwaarden Kras & Win actie Sluis

Naast het "Prijzenpakket vanuit de deelnemende winkels" is er ook een "Prijzenpakket vanuit MVS". Deze winnaars van de waardebonnen worden na afloop van deze actie getrokken, het kan dus zijn dat u nu geen prijs heeft maar dat u alsnog wint. Dus doe zoveel mogelijk mee en maak kans op onderstaande prijzen:

Totaal € 10.000,-- in waardebonnen die te besteden zijn bij de leden van Middenstands Vereniging Sluis die meedoen aan deze actie!

- 20 winnaars ontvangen waardebonnen t.w.v. € 250,--
- 10 winnaars ontvangen waardebonnen t.w.v. € 400,--
- 1 winnaar ontvangt waardebonnen t.w.v. € 1.000,--

Algemeen
1. De Kras & Win Actie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door de Middenstands Vereniging Sluis. (MVS) 
2. De looptijd van de Actie is van 4 december 2021 t/m 9 januari 2022.

Actie en deelname
3. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van Sluis.
4. Elke bezoeker ontvangt bij een besteding bij een deelnemer een actiekaart met daarop een unieke code.
5. Met deze code kan er via de webiste www.sluisonline.nl/actie gekeken worden of er een prijs gewonnen is.
6. De deelnemer voert de code en zijn of haar e-mailadres in, krast digitaal de kraslaag weg en ziet meteen of hij of zij prijs heeft.
7. Via de bevestigingsmail die wordt gestuurd naar het e-mailadres kan de prijs opgehaald worden bij de aangegeven winkel op uw e-mail.
8. Winkels waar meerdere prijzen te winnen zijn, mogen ter controle het e-mailadres van de winnaar noteren. De lijst met e-mailadressen wordt na de Actie vernietigd.
9. De codes zijn te controleren tot en met zondag 16 januari 2022.
10. Alle prijzen worden door middel van een willekeurige loting vergeven.
11. Prijzen of kortingen zijn op te halen tot en met 28 februari. 
12. De prijzen inwisselen voor contant geld is niet mogelijk.
13. De loting van de Actie gebeurt digitaal en over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.
14. Winkeleigenaren/managers/medewerkers van de deelnemende bedrijven zijn uitgesloten van deelname. 

 Medewerking/privacy
15. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
16. Door akkoord te gaan met de privacy policy van Kras & Win geven deelnemers toestemming om zijn of haar e- mailadres te gebruiken voor deze Actie. 

Aansprakelijkheid
17. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de organisatie van deze Actie via info@selly.nl, waarna binnen 1 week na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
18. De Middenstandsvereniging Sluis is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

Slotbepalingen
19. De middenstands Vereniging Sluis behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
20. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
21. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
22. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Selly.
23. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.