Actievoorwaarden Playa del Koopgoot in de Koopgoot 

Algemeen

1. De Playa del Koopgoot Winactie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door de Koopgoot in Rotterdam.

2. De looptijd van de Actie is van zaterdag 18 juli 2020 tot en met zondag 30 augustus 2020. 

Actie en deelname

3. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van de Koopgoot.

4. Elke bezoeker ontvangt bij een besteding van tenminste €10,- een flyer met daarop een unieke code.

5. Per aankoop van tenminste €20,- ontvangt de bezoeker één flyer. Bij een grotere besteding wordt geen extra flyer uitgedeeld. 

6. Met deze code kan er via de website www.koopgoot.nl/winactie gekeken worden of er een prijs gewonnen is.

7. De deelnemer voert de code in en zijn of haar e-mailadres en ziet meteen of hij of zij prijs heeft.

8. Via de bevestigingsmail die wordt gestuurd naar het e-mailadres kan de prijs opgehaald worden in de desbetreffende winkel in de Koopgoot.

9. Winkels waar meerdere prijzen te winnen zijn, mogen ter controle het e-mailadres van de winnaar noteren. De lijst met e-mailadressen wordt na de Actie vernietigd.

10. De codes zijn te controleren tot en met zondag 30 augustus 2020.

11. Alle prijzen, inclusief de hoofdprijs, worden door middel van een willekeurige loting vergeven.

12. Prijzen zijn op te halen tot en met zondag 13 september 2020.

13. De prijzen inwisselen voor geld is niet mogelijk.

14. De loting van de Actie gebeurt digitaal en over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.

15. Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname. 

 Medewerking/privacy

16. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

17. Door akkoord te gaan met de privacy policy van de Koopgoot geven deelnemers toestemming om zijn of haar e- mailadres te gebruiken voor deze Actie. 

Aansprakelijkheid

18. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de Koopgoot via info@koopgoot.nl waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.

19. De Koopgoot is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

Slotbepalingen

20. De Koopgoot behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

21. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.

22. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.

23. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Koopgoot.

24. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.