Actievoorwaarden Online Spaarfestijn Winkelcentrum Lunettten

Algemeen
1. De actie Online Prijzenfestijn Winkelcentrum Lunetten (hierna: de Actie) wordt aangeboden door Winkelcentrum Lunetten.
2. De looptijd van de Actie is van 17 september t/m 15 oktober 2022.
3. De actie kaarten zijn in alle winkels verkrijgbaar. 

Actie en deelname
4. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle klanten die aankopen doen bij leden van Winkelcentrum Lunetten van 18 jaar of ouder.
5. Elke deelnemer ontvangt bij een besteding van tenminste € 5,- bij de deelnemende winkels, een voucher met daarop een unieke code.
6. De deelnemer ontvangt 1 voucher per kassatransactie vanaf € 5,-
7. Door de unieke code in te voeren op de website www.winkelcentrumlunetten.nl ziet men direct of hij of zij een prijs gewonnen heeft.
8. Via de bevestigingsmail die wordt gestuurd naar het betreffende emailadres, kan de prijs opgehaald worden in de betreffende winkel. Deze bevestigingsmail dient men uitgeprint mee te nemen of te laten zien op de mobiele telefoon!
9. Winkels waar meerdere prijzen te winnen zijn, mogen ter controle het e-mailadres van de winnaar noteren. De lijst met emailadressen wordt na de actie vernietigd.
10. Alle prijzen worden door middel van een willekeurige loting vergeven en voorzien van een unieke code. Deze loting gebeurt digitaal en over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.
11. De codes op de vouchers zijn door de deelnemers te controleren tot en met 15 oktober 2022. De gewonnen prijs is op te halen tot 13 november 2022. 
12. De prijzen inwisselen voor contant geld is niet mogelijk.
15. Winkeleigenaren en managers van de winkels in die aangesloten zijn bij Winkelcentrum Lunetten zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie. 

 Medewerking/privacy
16. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan de met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
17. Door akkoord te gaan met de privacy policy van deze Actie geven deelnemers toestemming om zijn of haar emailadres te gebruiken voor de Actie. 

Aansprakelijkheid
18. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de organisatie van de Actie via het emailadres carlavanelk2021@gmail.com  waarna binnen 1 week na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
19. Winkelcentrum Lunetten en JB Productions zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

Slotbepalingen
20. Winkelcentrum Lunetten en JB Productions behouden zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
21. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
22. Deze Actie wordt beheerst door het Nederlands recht.
23. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door het bestuur Winkelcentrum Lunetten en JB Productions.
24. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.