Test voucher: B7SPJZM

Actievoorwaarden Shop & Smile Kerkelanden

Algemeen
1. De actie Shop & Smile (hierna: de Actie) wordt aangeboden door Winkeliersvereniging Kerkelanden
2. De looptijd van de Actie is van vrijdag 10 jul1 t/m 7 augustus 2021.
3. De actie kaarten zijn in alle winkels verkrijgbaar behalve in de Lidl. 

Actie en deelname
4. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle klanten die aankopen doen bij leden van Winkeliersvereniging Kerkelanden van 18 jaar of ouder.
5. Elke deelnemer ontvangt bij een besteding van tenminste €10,- bij de deelnemende winkels, een voucher met daarop een unieke code.
6. De deelnemer ontvangt 1 voucher per kassatransactie vanaf €10,-
7. Door de QR-code te scannen of deze in te voeren op de website www.smilekerkelanden.nl zijn of haar emailadres in te vullen, wordt het krasvlak zichtbaar. Na het wegkrassen van het vlak ziet men direct of hij of zij een prijs gewonnen heeft.
8. Via de bevestigingsmail die wordt gestuurd naar het betreffende emailadres, kan de prijs opgehaald worden in de betreffende winkel. Deze bevestigingsmail dient men uitgeprint mee te nemen of te laten zien op de mobiele telefoon!
9. Winkels waar meerdere prijzen te winnen zijn, mogen ter controle het e-mailadres van de winnaar noteren. De lijst met emailadressen wordt na de Actie vernietigd.
10. Alle prijzen worden door middel van een willekeurige loting vergeven en voorzien van een unieke code. Deze loting gebeurt digitaal en over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.
11. De codes op de vouchers zijn door de deelnemers te controleren tot en met zaterdag 7 aug 2021.
12. Gewonnen prijzen zijn op te halen tot en met zaterdag 14 augustus 2021.
13. De prijzen inwisselen voor contant geld is niet mogelijk.
14. Winkeleigenaren en managers van de winkels in die aangesloten zijn bij Winkeliersvereniging Kerkelanden zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie. 

 Medewerking/privacy
15. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan de met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
16. Door akkoord te gaan met de privacy policy van deze Actie geven deelnemers toestemming om zijn of haar emailadres te gebruiken voor de Actie. 

Aansprakelijkheid
17. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de organisatie van de Actie via het emailadres ivo@selly.nl waarna binnen 1 week na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
18. Winkeliersvereniging Kerkelanden en Selly.nl  zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

Slotbepalingen
19. Winkeliersvereniging Kerkelanden en Selly.nl  behouden zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
20. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
21. Deze Actie wordt beheerst door het Nederlands recht.
22. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door het bestuur Winkeliersvereniging Kerkelanden en Selly.nl 
23. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.