Actievoorwaarden Bogaard Vakantie Win Weken

Algemeen
1. De Bogaard Vakantie Win Weken Actie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door Bogaard stadscentrum.
2. De looptijd van de Actie is van 12 mei t/m 25 juni 2023. 

Actie en deelname
3. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van Bogaard stadscentrum Rijswijk.
4. Elke bezoeker ontvangt bij een besteding van tenminste € 10,00 een actiekaart met daarop een unieke code.
5. Per aankoop van tenminste € 10,00 ontvangt de bezoeker één actiekaart.
6. Met deze code kan er via www.bogaardstadscentrum.nl gekeken worden of er een prijs gewonnen is.
7. De deelnemer voert de code en zijn of haar e-mailadres en postcode in, krast (digitaal) de kraslaag weg en ziet meteen of hij of zij prijs heeft.
8. Via de bevestigingsmail die wordt gestuurd naar het e-mailadres kan de prijs opgehaald worden bij de betreffende winkel van Bogaard stadscentrum.
9. Winkels waar meerdere prijzen te winnen zijn, mogen ter controle het e-mailadres van de winnaar noteren. De lijst met e-mailadressen wordt na de Actie door deze winkels vernietigd.
10. De codes zijn te controleren tot en met 25 juni 2023.
11. Alle prijzen worden door middel van een willekeurige loting vergeven.
12. Prijzen zijn op te halen tot en met 30 juli 2023.
13. De prijzen inwisselen voor contant geld is niet mogelijk.
14. De loting van de Actie gebeurt digitaal en over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.
15. Winkeleigenaren/managers/medewerkers van Bogaard stadscentrum zijn uitgesloten van deelname. 

 Medewerking/privacy
16. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
17. Door akkoord te gaan met de privacy policy van Bogaard stadscentrum geven deelnemers toestemming om zijn of haar e- mailadres te gebruiken voor deze Actie. 

Aansprakelijkheid
18. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de organisatie van deze Actie via info@selly.nl, waarna binnen 1 week na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
19. Bogaard stadscentrum is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

Slotbepalingen
20. Bogaard stadscentrum behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
21. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
22. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
23. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Selly.
24. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.