Actievoorwaarden Sinterklaasactie Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam

Algemeen
1. De Sinterklaasactie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam. 
2. De looptijd van de Actie is van 15 november tot 5 december 2021

Actie en deelname
3. Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van Winkelcentrum Zuidplein te Rotterdam.
4. Elke bezoeker ontvangt bij een besteding van tenminste €10,- bij de deelnemende winkels, een actiekaart met daarop een unieke code.
5. Per aankoop van tenminste €10,- ontvangt de bezoeker één actiekaart. Bij een grotere besteding wordt geen extra kaart uitgedeeld. (Dus 1 actiekaart per kassatransactie vanaf €10,-)
6. Door deze code in te voeren op de website www.zuidplein.nl/winactie en zijn of haar e-mailadres in te vullen, ziet de deelnemer direct of hij of zij een prijs gewonnen heeft.
7. Via de bevestigingsmail die wordt gestuurd naar het e-mailadres kan de prijs opgehaald worden bij het managementkantoor van Winkelcentrum Zuidplein. Deze mail dient u uitgeprint mee te nemen!
8. Winkels waar meerdere prijzen te winnen zijn, mogen ter controle het e-mailadres van de winnaar noteren. De lijst met e-mailadressen wordt na de Actie vernietigd.
9. De codes zijn te controleren tot zondag 5 december 2021.
10. De gewonnen prijzen kunnen worden opgehaald tot 30 december 2021 bij het Managment kantoor. 

11. Alle prijzen worden door middel van een willekeurige loting vergeven.
12. De prijzen inwisselen voor contant geld is niet mogelijk.
13. De loting van de Actie gebeurt digitaal en over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.
14. Winkeleigenaren, managers en personeel van de winkels in Winkelcentrum Zuidplein zijn uitgesloten van deelname. 
15. Het huisbezoek van Furtjuh en Sint vindt enkel plaats op donderdag 2 december tussen 14.00 – 17.00 uur en duurt ongeveer 20 minuten.
16. Er worden drie huisbezoeken weggegeven. Winnaars worden telefonisch benaderd op maandag 29 november en dienen binnen een dag telefonisch te reageren op de organisatie om het huisbezoek te verzilveren. Na deze termijn verloopt de prijs en komt deze opnieuw in de prijzenpot terecht.
17. Er mogen maximaal 5 personen in het huis bij het huisbezoek aanwezig zijn. Bij de aanwezigheid van meer personen kan het huisbezoek geen doorgang vinden.
18. Na zondag 28 november kan er geen huisbezoek meer worden gewonnen. Deelnemers maken vanaf dan tot en met het einde van de actie enkel kans op de overige prijzen. 

Medewerking/privacy
19. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan de met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
20. Door akkoord te gaan met de privacy policy van deze Actie geven deelnemers toestemming om zijn of haar e-mailadres te gebruiken voor deze Actie. 

Aansprakelijkheid
21. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de organisatie van deze actie via info.zuidplein@mvgm.nl, waarna binnen 1 week na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
22. Winkelcentrum Zuidplein is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

Slotbepalingen
23. Winkelcentrum Zuidplein behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
24. Deelname aan de actie is geheel op eigen risico.
25. Deze actie wordt beheerst door het Nederlands recht.
26. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door het management van Winkelcentrum Zuidplein. 
27. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.